محمد جواد ظریف در روز ... وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به انتشار عکس‌هایی از ...
رئیس جمهور با اشاره به این که «آقای ظریف فردی ... از محمد جواد ظریف در ... شد +عکس جعبه کمک ...
همسران حسن روحانی، محمد جواد ظریف، حسین ... آقای امین ... مثلا برای پیروزی در انتخابات عکس ...
رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که «آقای ظریف فردی با تقوا ... توصیف رئیس جمهور از محمد جواد ظریف.