تاریخچه. هسته اولیه و تأسیس تیم داماش گیلان به تیم ابوذر رشت به سال ۱۳۵۴ بر می‌گردد در سال ...
صفحه داماش با کلیدواژه های داماش، رودبار، گیلان، جاذبه های توریستی گیلان، مکان های دیدنی ...
هسته اولیه و تأسیس تیم داماش گیلان به تیم ابوذر رشت به سال ۱۳۵۴ بر ... امید هرندی: ۲۰۱۲ ...