صفرا مايعي ارزشمند است که به فرد کمک مي کند تا غذاهاي مصرف شده را بهتر ... پولیپ های کیسه صفرا.
یک فوق‌تخصص گوارش با تاکید بر اینکه کم تحرکی و مصرف غذاهای چرب احتمال ایجاد سنگ صفرا را ...
کیسه صفرا، صفرا را ذخیره می کند ... - استعمال دخانیات خطر ابتلا به عوارض سنگ صفراوی را بیشتر ...
پولیپ کیسه صفرا ... در مورد نحوه درمان پوليپ‌های کيسه صفرا مستلزم آن است که خطرات و عوارض ...
پولیپ کیسه صفرا ممکن است هیچ ... اقدام کنید تا از بروز عوارض سنگ کیسه صفرا مصون بمانید ...
پولیپ ‌ها. ضايعات ... است در کوله‌سيستوگرافى به‌صورت برآمدگى‌هائى از ديوارهٔ کيسه صفرا ...
کسی که کیسه صفرا ... این جراحی به ذات عوارض ... من مدتی عمل لاپارسکوپی انجام دادم چون پولیپ ...
کیسه‌ی صفرا و بیماری های آن. کیسه‌ی صفرا روی سطح زیرین لوب چهارم کبد قرار دارد و عمل اصلی آن ...