به این عمل لقاح(Fertilization) می‌گویند. اندازه مهم ... بارداری در انسان اندکی بیش از 9 ماه طول می‌کشد.
Video embedded · انیمیشنی بسیار دیدنی که عمل لقاح درانسان ( رسیدن اسپرم به تخمک و شروع بارداری) را به زیبایی ...
انیمیشنی بسیار زیبا که عمل لقاح ... در صورت داشتن سوال بر روی کلید پرسش سوال اورژانسی کلیک ...
تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم ... عمل مقاربت و ... انسان که ...
انیمیشنی بسیار زیبا که عمل لقاح ... در صورت داشتن سوال بر روی کلید پرسش سوال اورژانسی کلیک ...
تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم ... عمل مقاربت و ... انسان که ...
لقاح و باروري. تمام ... در انسان توليد مثل ... مايع آمنيوتيك مثل يك ضربه گير براي اين كيسه عمل ...