سید ابوالحسن مدیسه‌ای اصفهانی; شناسنامه ... محمد تقی بهجت سید عبدالحسین دستغیب: تالیفات
حسین پاکدل; زمینه فعالیت: نمایش‌نامه‌نویس، کارگردان و مجری: تولد: ۱۳۳۸ اصفهان: محل زندگی
سید ابوالحسن مدیسه‌ای اصفهانی; شناسنامه ... محمد تقی بهجت سید عبدالحسین دستغیب: تالیفات
حسین پاکدل; زمینه فعالیت: نمایش‌نامه‌نویس، کارگردان و مجری: تولد: ۱۳۳۸ اصفهان: محل زندگی