معنی عمادالدین : عمادالدین . [ ع ِ دُدْ دی ] (اِخ ) (امیر...) محمود اصفهانی ، ملقب به عمادالدین .
Imad ad-Din al-Isfahani (Q742319) From Wikidata. Jump to: navigation, search. ... fawiki عمادالدین اصفهانی; frwiki Imad al-Din al-Isfahani;
شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعهٔ ترانه‌های خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف ...
معنی اسم عِمادالدین,اسم ایرانی عِمادالدین,اسم فارسی ... عمادالدین محمّد اصفهانی: ...