... علی صادقی – بهزاد راد – علی اکبر فلاح ... سعید محمد دور فرد ... علی اصغر خراسانیان جوادی ...
علی اصغر قزلی. 10 ... مهدی قهرمانی فرد. 49. خلیل ... محمدرضا صادقی فرد. 67. مجید ...
پایگاه مقاومت علی اصغر سرخای بیگلو ... فرد خیر بنام غلام صادقی ساکن روستای سرخای بیگلو ، که ...
علی اصغر عبداللهی ... علی صادقی. ... Erfan Karimi. سید رامین مرتضوی. نوید همیراد. اشکان حقیقی فرد.
... علی صادقی – بهزاد راد – علی اکبر فلاح ... سعید محمد دور فرد ... علی اصغر خراسانیان جوادی ...