عظمت و انقراض مادها. آیا مادها، که نقش مهمی در برانداختن دولت آشور داشتهاند، چگونه قومی ...
تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان کتابی مفید برای مطالعه باستانشناسان… جزئیات بیشتر ...
کوروش کبیر و سلسله هخامنشیان - کوروش کبیر (تسخیر اکباتان و انقراض مادها) - نگاهی بر سلسله ...
تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان کتابی مفید برای مطالعه باستانشناسان… جزئیات بیشتر ...
کتاب حاضر ، دربردارنده شرح تاریخ ایران از آغاز شکل‌گیری حکومت مادها در این سرزمین و ظهور ...
فرضیه‌های مختلفی به عنوان دلایل انقراض موجودات غول‌پیكر مانند ماموت‌ها ... علت قرنطینه ...
طی چندین سال دانشمندان بر سر علت انقراض کلی که در 65 میلیون سال قبل دایناسور ها طی آن نابود ...