زگیل تناسلی یکی از شایع ترین بیماری های منتقله از راه تماس جنسی است. زگیل تناسلی در قسمت ...
علایم‌ شایع‌ زگیل بدون هیچ دردی است رنگ آن خاکستری ، وضع آن گاهی منفرد و تنها و گاه به صورت ...
درمان عفونت با hpv یا زگیل تناسلی زنان و مردان شایعترین عفونت منتشره از طریق سکس در دنیاست ...