علامت اچار در کیلومتر 206, علامت آچارصفحه نمايش آمپر پ‍زو206, علامت آچار در پژو نشانه چیست ...
پژو 206 تیپ 2 tu3a ... سرعت سنج و کیلومتر ... درصورتیکه اندازه شارژ زیاد باشد عقربه به طرف علامت ...
May 02, 2011 · اوهوم ! اول که من نگفتم برف !! گفتم یخ زدگی !! ببینید اون علامته زیر آچار اول دقیقا مثل علامت یخ ...
روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو 206 ... و حال در مراجعه بعدی به نمایندگی این کیلومتر ...