من الان در هفته 24 بارداری هستم و دردهایی در ناحیه ... من هفته 16 بارداری هستم تست gct دادم قند ...
سعی نمایید از سونا و یا قرار گرفتن در روی تخت های برنز دوری جویید چرا که حرارت زیاد به هیچوجه ...
به كودكاني كه در بين هفته هاي سي و هفتم و چهل و دوم به ... بارداری هفته به هفته: هفته 16 بارداری;
١٩ - در هفته حداقل ۴ عدد تخم مرغ مصرف ... زمانهای بروز علائم بارداری .
در هفته 16 بارداری يك واقعيت است كه عامل آن افزايش جريان خون در سطح ... علائم طبیعی درهفته ...
رشد جنین در هفته شانزدهم بارداری و اندازه جنین در هفته شانزدهم بارداری و تغییر جنین در هفته ...
هفته شانزدهم بارداری، وضعیت مادر و جنین در هفته 16بارداری و نکات مهم در مورد هفته 16 بارداری