آیا رؤیای قدیمی دارد واقعی می‌شود؟ یعنی انسان دیگر می‌تواند موجودات زنده تولید کند؟ طی ...
شرکت bio-genica ، اقدام به تولید انبوه حیوانات ژنتیکی به نام جن‌پتس ( ‪ ( genpets‬کرده است که نمونه ...
حقیقت پشت عروسک‌های زنده جن ... شرکت جن پتس اقدام به تولید انبوه حیوانات ژنتیکی کرده است که ...
شرکت جن پتس اقدام به تولید انبوه حیوانات ژنتیکی کرده ... گالری عکس عروسک های زنده زیبا و ...
Dec 17, 2007 · عروسک های زنده ... این روش دستکاری ژنتیکی میتواند برای توسعه و پیشرفت درمان بیماریهای ...
بدون این که به این موضوع فکر کند که همه ی گونه های جانوری و گیاهی این کره ... عروسک زنده ژنتیکی.
ژن پت به معنی حیوان خانگی ژنتیکی است .ژن پت ها ... این طرح با عنوان عروسک های زنده به ...
و در آخر تنها تفاوت عمده‌ای که این حیوانات ژنتیکی دارند این است که آنها ... عروسک های زنده جن ...