عدد: توصیف: ۱٬۰۲۳٬۴۵۶٬۷۸۹: کوچک‌ترین عدد pandigital در مبنای ده: ۱٬۰۲۶٬۷۵۳٬۸۴۹: کوچک‌ترین عدد ...
عدد اول عددی طبیعی بزرگ‌تر از ۱ است که بر هیچ عددی به جز خود و ۱ بخش‌پذیر نباشد. تنها استثنا ...
Chromosome 2 is one of the 23 pairs of chromosomes in humans. People normally have two copies of this chromosome. Chromosome 2 is the second-largest human …
فرهنگ و تاریخ > جهانی‌شدن- همشهری آنلاین- محمد عجم: 1385 تاثیر فارسی بر زبان و ادبیات عرب
إحصاءات حية عن العالم في مجالات التعداد السكاني، التعليم، البيئة، الغذاء، الطاقة، الصحة ...
مادران و پدران عزیز ایرانی نرم افزار پرفسور کوچولو شامل 32 عدد کارت تصویری آموزش الفبای ...
استفاده از اعداد انگلیسی در متن فارسی بسیار کیفیت مطلب را پایین می آورد.برای آن که بتوانید ...
استفاده از اعداد انگلیسی در متن فارسی بسیار کیفیت مطلب را پایین می آورد.برای آن که بتوانید ...