طنز - بيمه بيكاري ... از اتاق فرمان جيم اشاره مي‌کنند مطلبت تمام شد يک جمله طنز نگفتي، لااقل ...
نقاب تاریخ - طنز تلخ - اطلاعات جذاب اجتماعی و تاریخی ... جواني از بيكاري رفت باغ وحش ...
دانشجونما بفرما تو!!!! - خنده و طنز - ترمهای زندگیتون بی مشروطی ... جواني از بيكاري رفت باغ وحش ...
طنز; هنري- ادبي; خبرها ... 😏 بشتابيد كه مشكل # بيكاري حل شد! راه حل بي نظير ارائه شده توسط عاغا!