خانه / سایت خوان / طرح کنگره برای جلوگیری ... طرح کنگره برای جلوگیری از پرداخت ... به ایران که از ...
... آمریکا برای تحریم ایران ... برای رسيدن به اشياء تاريخي/ 5 عاج فيل و چندين اثر تاريخي از ...
خانه / سایت خوان / طرح کنگره برای جلوگیری ... طرح کنگره برای جلوگیری از پرداخت ... به ایران که از ...
... جمهور آمریکا به پرداخت ۱.۷ ... اولیه از بدهی ایران در ... طرح ضدایرانی کنگره آرای ...
خانه / خبر / دفاع اوباما از پرداخت بدهی آمریکا به ... کنگره، این دو موضوع را به ... به ایران برای ...
طرح جدید کنگره برای جلوگیری از پرداخت بدهی آمریکا به ... واکنش قاطع ایران، عقب‌نشینی آمریکا;