اهداف اولیه پروژه ژنوم انسانی ... در ژوئن ۲۰۰۰، دانشمندان اعلام كردند كه طرح خام ژنوم ...
پروژه ژنوم انسان ۱۳۸٢/۳/۱۳ . تاریخچه: طرح نقشه برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان اولین بار ...
سلولی و مولکولی, ژنتیک, ژنوم انسانی,Telesmic | پایگاه علمی فرهنگی تلسمیک - پروژه ژنوم انسان,Telesmic ...
تهیه پروژه ژنوم انسانی تلاشی بین المللی است که در اکتبر سال 1990 بطور رسمی آغاز شد.
در مورد طرح ژنوم انسان مي خواستم بدونم. شنيدم دارن روي اين طرح كار مي كنن تا توالي dna انسان رو ...