طرح ژنوم انسانی has 4 ratings and 1 review. AmirHosein said: در دوره ای که بیوتکنولوژی با سرعت سرسام آوری دارد ...
از جمله این مسائل ، مساله ژنوم انسانی و همانند سازی است که مدتی است که مطرح گشته و موضع گیری ...
پروژه ژنوم انسان: طرح نقشه‌برداری و تعیین ... اهداف اولیه پروژه ژنوم انسانی که از سوی hugo ...
پروژهٔ ژنوم انسان: طرح نقشه‌برداری و ... اهداف اولیه پروژه ژنوم انسانی که از سوی hugo دنبال ...
فریدون عزیزی با اشاره به مطالعه ژنومی و ژنتیکی طرح ... بار ژنوم انسانی جمعیت ایران ...
... طرح «قند و لیپید تهران» گفت: مطالعه ژنومی جمعیت علاوه بر آنکه برای اولین‌بار ژنوم انسانی ...
... دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به مطالعه ژنومی و ژنتیکی طرح «قند و لیپید تهران ...
ژنوم انسانی ... دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به مطالعه ژنومی و ژنتیکی طرح ...
در واقع طرح این موضوع، از اواسط دهة 1980 میلادی و با هدف درك ... در سال 1998 سازمان ژنوم انسانی ...
تاریخچه پروژه ژنوم انسان. طرح نقشه‌برداری و ... رسماً اجرای پروژه ژنوم انسانی را از سال ...