در نتیجه بسیاری از غرفه های نمایشگاه ها بیشتر به انبار شرکت ها و سازمان ... 3- طراحی غرفه ...
دکوراسیون نمایشگاه،غرفه سازی نمایشگاهی، طراحی و غرفه سازی اصفهان ،تهران و سایر شهرستان ها ...
شرکت غرفه سازی نمایشگاه متدکس با بیش از 10 سال تجربه در طراحی غرفه نمایشگاه و ساخت غرفه ...