استان آذربایجان شرقی بزرگترین و پرجمعیت ترین استان ناحیه شمال غربی ایران محسوب می شود.
طبیعت: دریاها و دریاچه‌های ... یکی از زیباترین مناطق دیدنی آذربایجان شرقی است.
مناطق ديدني گردشگري استان آذربایجان شرقی. ... طبیعت و تاریخ آذربایجان ... دیدنی آذربایجان شرقی:
آبشار عیش ‌آباد یکی از جای ‌های دیدنی استان آذربایجان شرقی است ... از طبیعت کم ... دیدنی در 17 ...
در تابستان بازدید کنندگان غار کبوتر از طبیعت ... یکی از زیباترین مناطق دیدنی آذربایجان شرقی ...