ضیافت افطار با اصحاب فرهنگ و هنر ‌ مهدی پاکدل و همسرش در ضیافت افطار روحانی صفحه ... همسر خود ...
اولین روز نشست سران کشورهای گروه 20 با ضیافت شام مجلل آنگلا مرکل به پایان رسید؛ از نکات جالب ...