سقف ۱۰ برابری حداقل حقوق مصوب سالیانه برای مدیران شرکتهای... مصوبه ضریب حقوق حذف شد بیشتر ...
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 + دانلود pdf ضوابط اجرئی بودجه 95 +لایحه بودجه 95 ...
پایه حقوق و دستمزد و حتی درآمد کل اکثر کارمندان حدود 700 هزار تومان است دامنه تفاوت حداقل و ...
ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1393 به میزان 1207 ریال تعیین می شود.
1394/01/17 - ایسنا: از سوی معاون اول رئیس جمهور؛ ضریب حقوق کارمندان دولت برای سال 94 ابلاغ ...
بر این اساس ضریب و سایر موضوعات تعیین شد و طبق مصوبه، ضریب حقوق برای همه گروه‌های حقوق ...
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه افزایش امتیاز شغلی در مصوبه دولت به معنای افزایش ...