بزرگترین کوسه دنیا در دریاهای استرالیا صید شد این کوسه به قدری ... جا که ماهی‌گیری در ...
عکس های عجیب و بزرگ ترین ماهی های صید ... باورتان می شود این ماهی زیبا راه می رود (عکس)
ضرورت های مدیریت صید کوسه ... در روش صید ترال که توسط کشتی‌های ترالر در فصول صید میگو و ماهی ...
برای صید کوسه از قلاب های مخصوص و تورماهیگیری ... کوسه ماهی در آب بسیار سریع شنا می کند و ...
دانشمندان همواره برای کشف گونه های جدیدی از حیوانات به نقاط مختلفی از جمله اقیانوس ها سفر ...
بیش از 30 گونه کوسه ماهی متعلق به 10 خانواده در ... است و مناسب ترین روش صید کوسه ها به ...
بازی آنلاین ماهی ... شما در حال حاضر به سازمان دیده بان برای هیولا دریا، کوسه سفید بزرگ و ...
کوسه ماهی که نامرئی می شود کشف توانایی شگفت انگیز نامرئی شدن در نوعی کوسه گروهی از زیست ...
ویژگیهای خارجی کوسه ماهی سر بطور واضح نوک تیز است تنه به شکل دوک می‌باشد. نزدیک باله سینه ...