- کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت . ... به وبلاگ شخصي مهندس علي صالحي عمران خوش آمديد .
سوابق علمي و تحقيقاتي دكتر ابراهيم صالحي عمران عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه ...
روح الله باقری، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، یداله مهرعلیزاده، ابراهیم صالحی عمران ...