صادرات محصولات شیلاتی به روسیه/ تولید میگو کاهش ... صادرات محصولات شیلاتی به ... کاهش یافت.
صادرات محصولات شیلاتی به روسیه/ تولید میگو کاهش ... کاهش یافت (27.2) صادرات ... محصولات پژو در ...
... صادرات آبزیان کاهش یافت ... صادرات محصولات شیلاتی به ... ای تولید تا صادرات محصولات ...
به ‌روز شده ... حجم صادرات میگو به روسیه افزایش یافت ... سال گذشته میزان تولید این آبزی در کشور ...
صادرات محصولات شیلاتی به روسیه تولید میگو کاهش یافت. ... نفت خود را به کاهش تولید روسیه ...
... تولید میگو کاهش یافت ... تولید محصولات شیلاتی به ... صادرات میگو به روسیه ...
صادرات محصولات شیلاتی به ... افزایش 100 درصدی صادرات دارو/ واردات دارو 500 میلیون دلار کاهش یافت
... پارسال کاهش یافت. ... محصولات شیلاتی به روسیه تلاش ... 20 تن صادرات میگو به این ...
... صادرات محصولات شیلاتی به روسیه از 26 درصد به زیر 7 درصد کاهش یافت. ... صادرات به روسیه ...
آغاز صادرات محصولات لبنی و شیلاتی به ... آغاز صادرات محصولات لبنی و شیلاتی به روسیه.
وی، یکی از مشکلات صادرکنندگان محصولات شیلاتی ... و صادرات به روسیه ... به‌شدت کاهش یافت ...
حجم صادرات میگو به روسیه افزایش یافت. ... افزایش صادرات محصولات ... برای صادرات میگو به ...