۲ هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید به موسسه کاسپین تخصیص یافت; ... به ایران صادرات ... روسیه. ۴ ...
... روسیه صادرات محصولات شیلاتی به چین 5 درصد کاهش یافت ... که تولید کنندگان روسی به ...