بر اساس آمارهای سازمان ملل و برخی منابع دیگر، در سال ۱۹۹۹ میلادی،‌ جمعیت جهان از مرز ۶ ...
ملک عبدالله اردن نیز نسبت به شیعیان بسیار کینه می ورزد و در این میان بیش از همه از ایرانیان ...
صفات پادشاه اردن و سفیانی آخر الزمان (ادامه) بنام خدا ادامه : - دشمنی عمیق سفیانی با شیعیان و ...