به گزارش ایران اکونومیست یانوش کوواچ سفیر مجارستان در ایران... با شهر یاسپرین مجارستان ...
یزدی نیوز-میگویند اهالی یاسپرین، یزدی الاصل هستند! : استاندار یزد در رأس هیئتی تجاری متشکل ...
یزد - ایرنا - استاندار یزد با اشاره به ریشه های تاریخی و قومیت مردم یاسپرین مجارستان که از ...