شهر سیلک یکی از جالب ترین و قدیمی ترین اقامتگاه های شناخته شده در سرزمین کوهستانی ایران است ...
شوش شهر کهن ایران زمین معبدچغازنبیل،آرامگاه دانیال نبی،هفت تپه،کاخ شاوور،کاخ آپادانا شوش ...
استان خوزستان با مساحت ۶۴۰۵۷ کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران و در ... عنوان کهن‌ترین شهر ...
شهر های تاریخی و کهن ایران. پیش نویس. ریشه شهر های تاریخی ایران، به ابتدای تاریخ تمدن و شهر ...
شهر زیبای کهن آباد - اخبار جدید کهن آباد - شهر زیبای کهن آباد ... تلفن مشترکین در سراسر ایران
شوش، قلب تاریخی ایران است؛ پایتخت نخستین تمدن ایران زمین در 7 هزار سال پیش که تا قرن ها پس از ...
در جنوب شهر فعلی ، ناحیه ای به وسعت 3500 هکتار قرار دارد که به استناد متون و شواهد زیستگاهی از ...
هزار سال پیش از تخت جمشید، در ایران کهن برای ستایش ... می‌کرده است و به همین علت شهر کهن