هفته نامه مرودشت، شهرام صالحی- وحدت، میوه اسلام است و وحدت آفرینی، رسالتی است که به دوش
شیراز- در نشست تدوین کتب داستانی مرودشت بر مرور خاطره پیرامون شهدای این شهر ... شهرام صالحی;
در شهرستان مرودشت به بهره ... زن عضو انجمن خوشنویسان شهرستان مرودشت برگزار شد شهرام صالحی ...
در شهرستان مرودشت به بهره ... زن عضو انجمن خوشنویسان شهرستان مرودشت برگزار شد شهرام صالحی ...
شهرام صالحی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرخیز و سربلند مرودشت در معیت سایر ...