اطلاعیه اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده تهران در رابطه با تغییر شماره حساب مالیات نقل و ...
بنابراین همزمان هم اظهارنامه الحاقی ارزش افزوده و هم گزارش ... شماره همراه * شهر ... حساب دوره ...
آیدین حساب - مالیات بر ارزش افزوده - این وبلاگ جهت ارتباط با حسابداران و کارفرمایان ...