با سلام: سه شنبه ۲۶ بهمن ایلنا نوشت: طبق مصوبه نمایندگان مجلس، کسری خدمت از نظام وظیفه منوط ...
در ایران در شرایط خاصی مشمولین می‌توانند از سربازی معاف شوند. افرادی که دارای مصدومیت یا ...
شرایط جدید معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آئین‌نامه اجرایی مربوط، به تحصیل اشتغال ...
فراخوان مشمولان متولد سال های 55 تا 78 برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی ; شرایط تردد مشمولان ...
آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها . ۲۵ اسفند ۹۵ – فراخوان مشمولان متولد سال های ۵۵ تا ۷۸ ...
خدمت وظیفه عمومی در برخی از کشورها; کشور مساحت تولید ناخالص داخلی اسمی (میلیون دلار) سرانه ...
دکتر پریدار: حمایت از خانواده شهدا وظیفه ما است; دکتر پریدار:توجه به محرومان و مستضعفین ...
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش در نظر ...
آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی | شرایط تغییر رشته دانشجویان ...
موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی. مصوب 9/8/1371 هیئت عالی نظارت. ماده ا – هر فرد که بخواهد واحد ...