آموزش و عزم راسخ سربازان تضمین کننده امنیت کشور است به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیفی معاون ...
مركز آموزش 01 شهداي وظيفه نزاجا - مرکز آموزش 01 تهران مرکز آموزش 01 ارتش مرکز آموزش 01 نیروی ...
أمين كادر و امكانات مورد نياز اين وزارتخانه، حتي‌المقدور از طريق انتقال كاركنان ذي‌صلاح و ...