مدیر عامل شرکت گاز استان پس از مراسم رسمی تودیع ومعارفه با کارکنان دیدار کرد به گزارش روابط ...
پیشبینی آب و هوای آذربایجان شرقی بررسی دقیق وضعیت جوی بررسی نقشه های هواشناسی بررسی نکات ...
16/96 موضوع : نگهداری شبکه کابل و هوائی با mdf مرکز تلفنی شهرستان بناب : 16/96 موضوع : نگهداری شبکه ...
آگهی مناقصه اداره کل راه و شهرسازی استان آ.ش درخصوص برگزاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک ...
ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی تبریز، بلوار 29 ...
استان آذربایجان شرقی: اگر مدرسه‌ی شما وب‌سایت دارد و در لیست زیر نيست، با مراجعه به این ...
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای آب، جهت مصارف شرب و بهداشت ...
نیروگاه گازی و حرارتی تبریز دو واحد بخار نیروگاه تبریز با قدرت اسمی 368 مگاوات و قدرت تولیدی ...
خبرگزاری علم و فناوری ... تسریع روند فرسایش بافت تاریخی یزد بر اثر تغییرات آب و هوایی