مازار - تابستان، گرما و شادي مردم تبريز - حیدر بابا مرد اوغوللار دوغ گینان /// نامردلرین ...
همایش قالیباف در تهران,اخبار سیاسی,کارناوال هواداران کاندیدها شادی مردم تهران پس از پیروزی ...
*يك ميليارد ريال در جشنواره تابستاني براي شادي مردم تبريز مديرعامل سازمان فرهنگي هنري ...
مردم تبریز در مقابل روس‌ها مقاومت کردند و سرانجام آتش‌بسی بین قوای درگیر به امضا رسید.
اين اتفاق سه بار تکرار مي‌شود ودر هر سه بار مردم متمول تبريز همان ... غم، شادي، هجران ...
تبريز مرکز ... البته اين اتفاق سه بار تکرار مي شود و در هر سه بار مردم متمول تبريز همان تدبير ...