اعتماد مصر?‌کنندهConsumer Confidence Index یکی از شاخص‌های اقتصادی بسیار مهم در کشورهای پیشر?ته محسوب ...
مدیریت کل آمارهای اقتصادی مسئولیت تهیه طیف گسترده‌ای از آمارها و شاخص‌های اقتصادی را به ...
در این برنامه «مجله بازرگانی خاورمیانه» نگاهی به تلاش های مصر ... شاخص سهام مصر ... اقتصادی ...
دیکتاتوری اقتصادی ژنرال‌های مصر | زمانه: رسانه مستقل برای عرضه اخبار، گزارش، گفت‌وگو و تحلیل
این شاخص که ... بین‌المللی شفاف‌سازی در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارش‌های ... مصر: 34-2 36-1 37 ...