نمایشگاه بین المللی تهران. تاسیس شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران به سال 1338 بر می گردد و پس ...
تقویم نمایشگاه تهران تقویم نمایشگاه ایران - تهران سایت اطلاعات تور و نمایشگاه
ردیف. زمان نمایشگاه. موضوع نمایشگاه. مجری نمایشگاه (اطلاعات تماس) بروشور: 1 : 25-29 فروردین
اخبار جذب هیات علمی در این صفحه اخبار لحظه به لحظه جذب هیات علمی اعلام میشود 26 اردیبهشت ۹۶ ...