"نامه ها" با صدای خسرو ... "نامه ها" با صدای خسرو شکیبایی. ... سید علی صالحی. صدا: خسرو شکیبایی - ...
دکلمه نامه های سید علی صالحی توسط زنده یاد خسرو شکیبایی . برای آشنایی بیشتر با سید علی صالحی ...
Sep 14, 2015 · Video embedded · دکلمه مسافر ری را : شاعر سید علی صالحی با صدای خسرو شکیبایی سرانجام باورت می‌کنند ...
مرحوم خسرو شکیبایی دکلمه زیبایی از این شعر دارد. ... این شعر سید علی صالحی همین ! خدایش ...
خسرو شکیبایی ... های فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، سید علی صالحی و محمدرضا عبدالملکیان را ...