دیدار رئیس جمهوری ترکیه با رهبر انقلاب; تبیین صفات خداوند در رادیو معارف ; تبیین سیاستهای ...