امروز طرز تهیه ی یک نوع سوسیس خانگی را می گذاریم که می توانید با گوشت قرمز و یا مرغ درست کنید.
ثانیه ها - نون تست رو با شیر کاملا سرد خیس میکنم. سینه مرغ بدون استخون و چربی رو با سفیده تخم ...