... (ع) بوده، و اینکه امام سجاد ... در کتاب فرهنگ عاشورا آمده که ... اختلاف در سنّ شريف آن جناب ...
وقايع شب عاشورا شب عاشورا,روز عاشورا,شب عاشورا به روايت امام سجاد(ع),محرم,وقايع روز عاشورا ...
... و حضرت امام سجاد (ع) در روز عاشورا چند ساله بودند ... اما در مورد سن امام سجاد( عليه السلام) ...
اما در برخی اخبار سن امام را کمتر از ... امام سجاد(ع) در هر زمان و ... خطبه امام حسین در روز عاشورا;
نقش امام سجاد در زنده ... بزرگ مبلغ قيام عاشورا، حضرت امام سجاد ... را در شام از ده روز تا يک ...