رضا شفیعیان در سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد و نوازندگی سنتور را از نوجوانی نزد استاد فرامرز ...
رضا شفیعیان در سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد و نوازندگی سنتور را از نوجوانی نزد استاد فرامرز ...
رضا شفیعیان (زادهٔ ۱۳۲۰ تهران) نوازنده و آموزگار سنتور است. وی آموختن سنتور را از پانزده ...
تکنوازی سنتور در آواز ابوعطا و رنگ ابوعطا اثر استاد رضا شفیعیان - اجرا 2007 کراکف لهستانبهمن ...
استاد رضا شفیعیان رضا شفیعیان در سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد و نوازندگی سنتور را از ...