وهابیت - سلفی و تکفیری کیست و چه می گوید؟+تصاویرجنایات وهابیت ... راه چاره چیست ...
ابراهیم بن عواد بن ابراهیم البدری در یک خانواده مذهبی دارای عقیده سلفی تکفیری ... غربی چیست ...
وهابیت - تکفیری کیست ... نقدی بر سلفی گری؛ معنای صحیح سلفی گری چیست ...
اینان ابلیسهای زمان ماهستندکه درتفکرپوسیده ومتعفنی بنام سلفی ویاهرفرقه دیگرخوی درندگی ...