مهلت تعیین شده از سوی اپراتورها، برای مشترکان تلفن ثابت و همراه دائمی بدون مبلغ سپرده ...
شماره تلفن همراه: ... حقوق این پرتال محفوظ و در اختیار شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) ...
کلیه مشترکین تلفن همراه که در وضعیت نرمال یا قطع می باشند و مبلغ بدهی ... 2-2- محدودیت سقف ...
اندازه متن در آیفون آیفون یکی از گوشی‌های هوشمند همراه پرطرفدار در بین کاربران تلفن همراه ...