تبصره 3: در صورتیکه بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده در بند 3-2، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت ...
همراه اول هیچکس تنها نیست... شناسه قبض :‌ ... شماره تلفن همراه: مثال صحیح :‌*****9. صورت حساب:
سقف تعرفه خدمات تلفن ثابت قابل ارایه. مصوبه شماره 1 جلسه شماره 205 کمیسیون تنظیم مقررات
تذکر 1- جهت تقسیط بدهی ... 2-2- محدودیت سقف ... 3- با پرداخت پیش قسط و وصول آن در سیستم تلفن همراه ...
تراز: حدنصاب کارکرد خطوط تلفن بدون ودیعه و تضمین پرداخت، برای تلفن ثابت 200 هزار ریال، تلفن ...
تلفن‌های همراه و ثابت دارای چارتی کلی برای نحوه رفتار با مشترکان بدهکار هستند اما اغلب ...
سقف بدهی مشترکین تلفن ثابت و همراه+جدول بدهی مجاز - شارژ سیم کارت های اعتباری ایرانسل ...
قطع شدن خط تلفن و موبایل به دلیل بدهی معوقه شاید برای شما نیز رخ داده باشد. اپراتورها مجاز ...
سقف بدهی مشترکین تلفن ثابت و همراه+جدول بدهی مجاز - شارژ سیم کارت های اعتباری ایرانسل ...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، تلفن‌های همراه و ثابت دارای چارتی کلی برای نحوه رفتار با ...
تراز: حدنصاب کارکرد خطوط تلفن بدون ودیعه و تضمین پرداخت، برای تلفن ثابت 200 هزار ریال، تلفن ...
... همراه که مبلغ قبض آن‌ها بیش از 500 هزار ریال بوده و تلفنشان قطع بدهی ... تلفن همراه ... سقف 30 ...
تلفن‌های همراه و ثابت دارای چارتی کلی برای نحوه رفتار با مشترکان بدهکار هستند اما اغلب ...
تقسیط بدهی همراه ... ۲-۲- محدودیت سقف ... ۳- با پرداخت پیش قسط و وصول آن در سیستم تلفن همراه ...
ممکن است برای شما نیز این موضوع پیش آمده باشد که دوست داشته باشید بدانید هزینه تلفن همراه ...
سیستم اعلام بدهی(شماره گیری تلفن و اعلام ... قطعا با اشتباهات زیادی نیز همراه ...
در این صفحه در قسمت ” تلفن همراه” شماره تلفن همراه خود را بدون ۰ اول یعنی به عنوان مثال به ...
بانکداری الکترونیک سامانه های مبتنی برتلفن و تلفن همراه تلفن ... اعلام مانده بدهی ...