سفر رییس جمهوری چین به ایران سرخط روزنامه ... سفر رییس جمهوری چین به ... روزنامه های چاپ باکو ...
سرخط روزنامه های جمهوری ... اعزام اولین گروه از نظامیان چین به ... باکو - ایرنا – سفر رییس ...