فرارو-هنوز غائله ذم و نفرین یار غار محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی توسط حاج منصور ...
Apr 13, 2011 · حدادیان مشایی را تشبیه به آلت احمدی نژاد کرد و گفت در صورت لزوم او را قطع می کنیم که ...
Apr 15, 2011 · سعید حدادیان در اظهاراتی می گوید : اگر مشایی استعفا نمی دهد و احمدی نژاد نمی گذارتش ...
Apr 15, 2011 · سعید حدادیان در اظهاراتی می گوید : اگر مشایی استعفا نمی دهد و احمدی نژاد نمی گذارتش ...
وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر ... مورد شکایت را سعید حدادیان و منصور ارضی ...
جهان‌نیوز نوشت؛ علی‌اصغر حسینی، وکیل مدافع رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه هنوز این ...