قال مولانا ... ؛ حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام پس از نماز خویش سر به سجده می ...
با تشکر از شما بابت انتخاب تابش برای پاسخگویی به سوال ... سجده می کنند، سپس ... باشد و بر سر ...
... ستهر کس که سر به سجده نهاده ... از مولانا رو علیرضا ... لرزان سجده و رکوع برویم چی؟
به هر چه روی نهی بی ... دادن جان در سجود جان همه سجده‌هاست. حضرت مولانا. ... سَـر به فـلَک ...
روزی هم مردی در بصره از حرص رطب خوردن بر درخت می‌شود و با سر به ... مولانا به ما ... سجده می‌کرد ...
... گفت این زمان سر به ... این ذکر منجر به سجده ... در باز شد مولانا گفت چی می خواهی گفت ...
هر چی میخواهی در ... و آنگاه به سجده مي رويم و ... رکوع نماز-پس از تمام شدن حمد وسوره سر به رکوع ...