سروش منتظران - این وبلاک فرهنگی،ادبی،اجتماعی و ... وبلاک انجمن قرآنی وفرهنگی منتظران ظهور(عج)
اوج این " ایده ئولوژی زدایی ایده ئولوژی زده" در روشنفکران دینی ظهور می کند. ... سروش دهه 70 در ...
سروش غرب - درباره امور اجتماعی فرهنگی روز ... پایگاه العهد نوشت نگرانی از ظهور حضرت مهدی ...
سوالي در باره شخصي بنام علي يعقوبي دارم كه كلاس هاي بسوي ظهور وآخرالزماني را دراصفهان دارند.