مطلب ذیل را دوست عزیزمان حسین ثقفی ارسال کرده است، بنام حقیقت،سخن از حقیقت راستین است ومرز ...
Sep 01, 2013 · دوستان در این جستار به معرفی انواع سلاح های سبک و نیمه سبک انفرادی میپردازیم ...
آکا-۴۷ak-47 که به نام سازنده آن کلاشنیکف (با تلفظ اشتباه کلاشینکف) یا به طور خلاصه کلاش نامیده ...