استفاده از شتر ... پاهای خود را در هر دو جهت بلند نموده و شکم خود را به زمین می فشارد و سرعت ...
۲۳ – سرعت رشد در شتر مرغ های جوان به توارث، شرایط محیطی ( مدیریت ) و تغذیه وابسته است.
اخوی سرعت یک ثانیه و بیشتر، فقط برای شرایطی هست که شب باشه، هیچ چراغی هم ... ز شیر شتر خوردن ...
شترمرغ از جمله پرنده گانی است که پرورش آن بسیار سوده و مفرح میباشد. شرکت اندیشه سبز بزرگترین ...
سرعت شتر در شرایط مناسب 5/4 کیلومتر در ساعت است . اما شتر سواری می تواند 125 کیلوگرم بار را ...
در ابوظبی مسابقه دوی سرعت شتر برگزار شد. به گزارش عصرخبر، شترهای شرکت کننده در این مسابقه ...
اينكه ما تا سرعت‌گیری نباشد از سرعت خود قبل از رسيدن به ... لاما شتر بی کوهان است که درکشور ...