خصوصیات حسی وفیزیکی گوشت شتر گوشت شترهای جوان که سن آن ها مابین یک تا سه سال است نرم تر وخوش ...
کاروان،بامداد از کارونسرای "مرنجاب "بیرون زده است. جمعا" 40 نفرند: 20 نفر شتر و 20 نفر شترسوار.
آخرین مطالب روز دنیا و مطالب علمی و دانستنیها را در مجله اینترنتی خانوادگی جدیدترین می ...
پروانه ها با پای خود مزه را احساس میکنند . ـ شتر در هنگام تشنگی میتواند ۹۵ لیتر آب را در کمتر ...
شما می‌توانید با اپلیکیشن قطعات سنتور اجرای قطعات را ببینید و بشنوید! می‌توانید سرعت ...
باید تفکیک زباله از منزل صورت بگیرد و ما برویم با احترام از آنها بخریم.