انواع مختلف سرطان خون (Blood Cancers) بر تولید و عملکرد سلول های خونی تاثیر می گذارد. سرطان خون ...
خون بند ناف خون بند ناف نوزاد بانک خون بند ناف,بانک خون بند ناف رویان,هزینه نگهداری خون بند ...
یکی از تست های رایج خون در آزمایشگاه تست esr یا سدیمانتاسیون گلبوبهای قرمز خون می باشد که ...
١٣٩٠/١/١: بدینوسیله به اطلاع میرساند که آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ، افتخار دارد در راستای ...