به نقل از روابط عمومی نهاجا امیر سرتیپ خلبان عزیز... نصیرزاده معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ...
جدیدترین و آخرین اخبار امیر نصیرزاده. ... بعثت که امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده، معاون هماهنگ ...
امیر سرتیپ نصیرزاده در ادامه با اشاره به درگیری نیروی هوایی ارتش در یک سال پیش از آغاز جنگ ...
به گزارش روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در مراسم دانش آموختگی و اعطای ...