شهرستان نهاوند بر سر مسیر ... زمین‌های اطراف این سراب، سرسبز و خرم و بیشتر روستاهای ...
این شهر در جنوب غربی استان همدان قرار گرفته و مرکز شهرستان نهاوند ... های مشابه ... سرآب کیان ...
شهرستان نهاوند; مکان های ... سرآب گیان نهاوند یکی از تفریح‌گاه‌های غرب کشور به شمار می‌رود ...