مخالفت صریح سازمان حفاظت محیط زیست با پروژه احداث «سد تنگ سرخ» شیراز، پرده دیگری از ...
سد تنگ سرخ شیراز روی گسل فعال قرار دارد سد تنگ سرخ شیراز روی گسل فعال قرار ...
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به کمبود آب آشامیدنی در این شهرستان و سایر شهرستان‌های ...
یک عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به بارندگی اخیر در مناطق غربی و جنوبی کشور و سیلی که ...
شهردار شيراز گفت: متاسفانه راه اندازي سد تنگ سرخ سياسی شده اما من خواستار ادامه عمليات ...